Hlavní menu

Profil společnosti

HISTORIE

Společnost byla založena v druhé polovině roku 1992. Vznikla transformací původního státního podniku Vodohospodářské stavby Brno, závod 07 Veselí nad Moravou, jehož vznik spadá až do roku 1953 a jehož hlavní náplní byla vždy realizace staveb vodohospodářského charakteru s působností na území Jihomoravského kraje a v Praze, včetně realizace specializovaných prací – protlaky a beranění štětových stěn na celém území dnešní České republiky. Od 1. 1. 2000 společnost působí pod novým obchodním jménem – VHS-plus, Vodohospodářské stavby s.r.o., místo dosavadního IMOS, Vodohospodářské stavby Veselí nad Moravou s.r.o., pod kterým společnost realizovala stavební práce v období od svého založení v polovině roku 1992.

SOUČASNOST

Hlavní náplň prací je soustředěna na stavby vodohospodářského charakteru s působností na celém území ČR. Provádíme kompletní výstavby vodovodů včetně úpraven vody a vodojemů, kanalizační systém, včetně čistíren odpadních vod, dodávky a montáže rozvodů tepla, kolektory, včetně ukládání potrubí, výstavby komunikací, parkovišť a odstavných ploch, úpravy toků a hrází na tocích, včetně objektů a nádrží, hrubé teréní úpravy, sanace a skládky odpadů a veškeré další práce související s realizací výše uvedených prací. Dále provádíme protlačování ocelových chrániček pod komunikacemi a drážními tělesy-protlaky od 110 mm do 1200 mm a beranění štětových stěn ze štětovnic Larsen. S prováděním uvedených prací máme dlouholeté zkušenosti a dostatek pracovníků a techniků s potřebnou odborností. Jsme vybaveni potřebnou technikou a mechanizačními prostředky, včetně pažících boxů EMUNDS-Standinger a velkoplošného bednění MEVA. Naše vybavení umožňuje okamžité nasazení na jakékoliv práce i v těch nejsložitějších podmínkách výstavby. Veškeré stavby jsme schopni dodat komplexně “na klíč”, včetně zajištění projektových prací.
Kontaktní formulář
pix
Jméno a příjmení  
Kontaktní telefon
Email
Kolikátý je dnes den v měsíci?      

Zpráva
 
Držitel certifikátů dle norem:
ČSN EN ISO 9001:2009     ČSN EN ISO 14001:2005     ČSN OHSAS 18001:2008
VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.
© Copyright 2000 - 2019
Vodohospodářské stavby - s.r.o.
všechna práva vyhrazena | webdesign